Schending Auteursrecht


Eigenaresse van de online webwinkel In Uw Voordeel is de ontwikkelaar van de Hotstone en Coldstone massage met Basalt alsmede de Hotstone en Coldstone massage met Jade edelstenen in Nederland. De praktijk instructieboeken, cursussen en examen trainingen zijn uniek en voldoen aan een hoge kwaliteitsnorm. De door ons gecertificeerde cursisten keren regelmatig terug voor een opfrisdag om daarmee te blijven voldoen aan de kwaliteitsnorm, lees hun aanbevelingen op deze website.  

Onze cursussen en instructie boeken zijn allen voorzien van ISBN nummers en gedeponeerd bij het centraal boekhuis en de Koninklijke Bibliotheek. Hiermee worden ze beschermd door het Auteursrecht als ook in onze Algemene Voorwaarden Cursus | Examentraining.


Bij aantreffen van onze foto(s) of tekst(en) welke gekopieerd of overgenomen zijn van onze website (s) op internet, aangekochte instructieboeken, syllabussen en productinformatie zonder daarvoor toestemming te hebben gekregen, wordt u per mail en een brief per post benaderd door onze Jurist(of Advocaat) en verzocht om de foto(s) of de tekst(en) met ingang van de datum van de naar u verzonden mail, direct te verwijderen. Alle kosten die hieruit voortvloeien inclusief de hoge boete die hier voor staat (dit kan oplopen in de duizenden euro's) is voor rekening voor degene die zonder toestemming foto(s) en/of tekst(en) overneemt of vermenigvuldigt en verspreidt voor eigen gebruik en aan derden.U dient hier altijd via email schriftelijke toestemming voor te vragen.

info@inuwvoordeel.nl


 
Toestemming voor het gebruik van foto(s), tekst(en) van de website(s) en product informatie, wordt verleend aan alle ex-cursisten die hier daadwerkelijk een cursus hebben gevolgd voor eigen gebruik onder voorwaarde  dat zowel bij de foto(s)en/of overgenomen tekst(en) de bron vermeld wordt. Zonder bronvermelding staat ook u nog op de lijst bij ons Advocaten bureau waarna ook voor u de procedure door hen in gang wordt gezet. Het is niet toegestaan om alle gebruikte lesmateriaal zelf te vermenigvuldigen en te verstrekken aan derden. 


Probeer zoveel mogelijk de tekst in uw eigen woorden te schrijven...Google rekent af met teksten die letterlijk en koud worden overgenomen, u wordt op deze manier niet op internet gevonden. U dient bij iedere overgenomen tekst of foto onderstaande tekst te vermelden:


Bron: www.inuwvoordeel.nlWacht hier niet te lang mee. Wij kunnen de procedure niet voor u terugdraaien, zonder bronvermelding blijft u op de lijst Schending Auteursrecht staan. Buitenstaanders kopiëren ook uw tekst(en) en foto's van uw website zonder dat men hier toestemming voor heeft gevraagd. Er wordt aan de cursist geen toestemming verleend om op basis van de verzorgde cursus en/of het hierbij gebruikte lesmateriaal zelf of in samenwerking met derden, een soortgelijke opleiding te (doen) ontwikkelen of te (doen) verzorgen. Het is niet toegestaan om de praktijk instructieboeken en syllabussen te verveelvoudigen openbaar te maken, te bewerken of te wijzigen. En uiteraard ook niet voor het maken van video's van alle technieken welke tijdens alle gevolgde cursussen of behandelingen geleerd zijn bij Behandelcentrum: In uw Voordeel. U geeft overigens met het verspreiden van uw behandelingen middels een video, uw eigen informatie gratis op internet in beeld weg (?).
Wij betreuren dat, ondanks bovenstaande het voorkomt dat onze rechten worden geschonden.

Wij kunnen niet instaan voor de kwaliteit van (groep)-alle cursussen, zo ook op het gebied van Hotstone en Coldstone massage met Basalt alsmede de Hotstone en Coldstone massage met Jade edelstenen die zelfstandig door ex-cursisten of lezers van onze instructie boeken worden gegeven en daarmee niet onder ons toezicht staan. Tevens kunnen wij niet garanderen dat onze teksten of delen daarvan, die door deze personen of bedrijven bewerkt c.q. gebruikt worden juist zijn of in de juiste context gebruikt worden. Kostenplaatje Schending Auteursrecht

Een kleine foto op uw website gebruiken kost minimaal € 700,- per maand. Als de foto 2 jaar op uw website staat zonder toestemming van de rechthebbende kan het een flinke rekening worden. Gerekend over twee jaar komt het bedrag op € 16.800,-. Hier bovenop komt nog een boete voor schending auteursrecht. In totaal  kan de rekening op ruim € 50.400,- oplopen.

Heeft u de foto niet zelf gemaakt ….gewoon netjes afblijven! Vraag toestemming of betaal de opgelegde boete. U heeft de foto niet zelf gemaakt dus u heeft niet het auteursrecht.

In de winkel staat ook niet bij ieder product dat je niet mag stelen of wat dacht u van uw auto die geparkeerd staat op de openbare weg, het zou toch van de gekke zijn dat een ieder die zomaar mag meenemen, op uw auto staat toch ook niet …deze auto heeft al een eigenaar gelieve deze niet te stelen.
 
Let op! Het overnemen van teksten zonder toestemming of het ontbreken van de bronvermeling: inuwvoordeel (na het verlenen van toestemming) valt ook onder Schending Auteursrecht, deze boetes komen nog hoger uit.
 
Wet- en regelgeving

Auteurswet geldend op 1 januari 2015


www.overheid.nlArtikel 31

Hij, die opzettelijk inbreuk maakt op eens anders auteursrecht, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie.


Artikel 31a

Hij die opzettelijk een voorwerp waarin met inbreuk op eens anders auteursrecht een werk is vervat:

a. openlijk ter verspreiding aanbiedt;
b. ter verveelvoudiging of ter verspreiding voorhanden heeft;
c. invoert, doorvoert, uitvoert of;
d. bewaart uit winstbejag.

Wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of geldboete van de vijfde categorie.


Artikel 31b

Hij die van het plegen van de misdrijven, als bedoeld in de artikelen 31 en 31a, zijn beroep maakt of het plegen van deze misdrijven als bedrijf uitoefent, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of geldboete van de vijfde categorie.


Artikel 33

De feiten strafbaar gesteld in de artikelen 3131a31b32 en 32a zijn misdrijven.


Een ieder die zonder toestemming van de maker/eigenaar van deze website (s) foto(s) of tekst)en) gebruikt, pleegt opzettelijke inbreuk op auteursrecht. Dit valt in Nederland onder een misdrijf  art. 31 jo. 33 Aw.


Webdesign & Webmaster Francis Evers | © 2005-2018